Come One, Come All To Micapleones.

Strong Enough For A Man, Made For An Micapleones.

Bra redskap att ha

Det är bra att man har rätt verktyg för det jobb som man ska göra. Det är alltid bra att se till att det man ska göra att man har rätt grejer för det jobbet. För har man rätt saker då blir det så mycket lättare att göra jobbet på ett bra sätt. För har man inte rätt saker så blir det så mycket jobbigare än om man har bra saker. Ska man ha en podie så är det bra att man har en sådan och inte något annat så att det verkligen blir så som man hade tänkt det. Ja det gäller så klart alla saker som man tar sig för. Det är viktigt att man gör det på rätt sätt och med rätt saker det är något som är sant det, det tror jag alla håller med om.