Come One, Come All To Micapleones.

Strong Enough For A Man, Made For An Micapleones.

En text som öppnar tidens dörrar

När man är en engagerad arbetare så vill man vara den som ligger i framkanten på att vara den bästa på att hitta nya saker som kan göra företagets vinst större. Det vi valde att göra var att sätta oss ner för att se om vi skulle kunna göra något för att få ut en bok på marknaden på vad vi håller på med ut på marknaden och vi jobbade med försäljning. Det var då som vi fick ett uppslag och valde att göra en bok och det vi letade efter var ett bra bolag som kan tryckeri bok. Det vi hittade var ett företag som visade vad vi skulle behöva tänka på samt att dom visade vad man kunde göra och efter att vi samlat på oss många ider valde vi att starta genom att bygga upp en innehålls förtäckning vad boken skulle innehålla och efter det så var det klart att vi fick ordning på boken och den blev en storsäljare för att vi hade valt rätt tryckformat på boken samt även texten som gjorde att dom ville ha den som köpte den.